Vrijwilligerswerk doen in het buitenland

By | April 20, 2019

Vrijwilligerswerk doen in het buitenlandOp reis naar het buitenland, nuttig werk verrichten, mensen leren kennen, andere culturen leren kennen, andere gebruiken en gewoontes meemaken, mooie natuur zien: vrijwilligerswerk doen in het buitenland is een geweldige ervaring. Eventueel in combinatie met taallessen, maar ook zonder dat, is het een enorm leerzame ervaring. Afrika, Azië, Noord en Zuid-Amerika of ‘gewoon’ in Europa; van één week tot een paar weken, of een paar maanden, vaak is er van alles mogelijk. Er zijn veel verschillende vrijwilligersorganisaties die vrijwilligerswerk in het buitenland aanbieden. Deze organisaties, en natuurlijk de mensen en dieren die hulp ontvangen, in zijn in ieder geval hartstikke blij met iedere vrijwilliger.

Soorten vrijwilligerswerk die je in het buitenland kunt doen

Er bestaan veel verschillende soorten werk dat je in het buitenland kan gaan doen. Daarbij hangt natuurlijk veel af van het land en de natuur en cultuur van het betreffende land. In arme(re) landen is bijvoorbeeld meer vraag naar mensen die willen helpen op sociaal en educatief gebied. In landen met veel natuur of met een bijzondere natuur of dierenpopulatie die beschermd dient te worden, is weer meer vraag naar mensen die daarbij willen helpen.

Sociaal vrijwilligerswerk

Wat betreft vrijwilligerswerk op sociaal gebied zijn er verschillende mogelijkheden. Gedacht kan worden aan helpen op scholen, kinderdagverblijven, in weeshuizen, medische instellingen en lesgeven. Je kunt bijvoorbeeld Engelse les geven, maar ook les in milieubehoud, natuurbehoud of gezondheid. Ook bestaan er mogelijkheden om activiteiten te doen met (kansarme) kinderen. De hoop is natuurlijk dat die kinderen op die manier van de straat blijven en voorkomen wordt dat zij in de criminaliteit terechtkomen.

Vrijwilligerswerk in de natuur

Bij dit soort vrijwilligerswerk staat natuurbehoud centraal. Je kunt helpen in natuurgebieden, reservaten en nationale parken (zoals in Canada en de Verenigde Staten). In deze gebieden zijn paden, afrasteringen en hekken. Deze dienen onderhouden te worden. Er zijn in deze natuurgebieden altijd wel onderhouds- of herstelwerkzaamheden nodig. Ook het schoonhouden van de natuur is van groot belang, zeker op plekken die veel toeristen trekken.

Vrijwilligerswerk met dieren

Ook wat betreft vrijwilligerswerk in de dierenbescherming bestaan veel mogelijkheden. In steeds meer landen worden dieren met uitsterven bedreigd, bijvoorbeeld schildpadden in Costa Rica, Mexico en de omringende landen. Er bestaan gelukkig veel organisaties die dat proberen te voorkomen. Door middel van patrouilles op het strand waar schildpadden hun eieren leggen en het bewaken van deze eieren, worden de dieren beschermd. Ook op andere manieren worden dieren geholpen. Gewonde dieren worden opgevangen in opvangcentra, of dieren die gevangen zitten voor bijvoorbeeld de toeristenindustrie worden bevrijd en krijgen een rustig leven in een natuurlijke leefomgeving (olifanten in Thailand, bijvoorbeeld).

Naast dierenbescherming bestaat dit soort vrijwilligerswerk ook vaak uit het doen van onderzoek. Het gedrag van dieren wordt geobserveerd, bijgehouden, aantallen worden geteld, en hun voeding en conditie moet geanalyseerd worden.

Waarom kost vrijwilligerswerk in het buitenland geld?

In vrijwel alle gevallen kost het geld om vrijwilligerswerk te mogen doen. Dit klinkt vreemd, want je bent aan het werk voor een organisatie en je doet zeker nuttig werk. Waarom moet je dan betalen om mee te mogen werken? Ten eerste moet natuurlijk ook jouw kost en inwoning betaald worden. Of je nu in tenten leeft of in een vrijwilligershuis, jouw huisvesting kost de organisatie geld. Daarnaast krijgen organisaties vaak weinig of geen geld vanuit de overheid om hun projecten te financieren. Zij zijn afhankelijk van giften, bezoekers en dus ook van het geld dat vrijwilligers betalen om te kunnen helpen. Zie het als een soort bijdrage aan de organisatie. Tot slot betaal je in de meeste gevallen ook een bijdrage aan de organisatie die het vrijwilligerswerk vanuit Nederland regelt en contacten onderhoudt met buitenlandse vrijwilligersorganisaties.

Organisaties die vrijwilligerswerk in het buitenland aanbieden

Anno 2019 zijn er alleen al in Nederland vele organisaties die bemiddelen op dit gebied. Organisaties die vrijwilligerswerk aanbieden, bieden vaak ook andere soorten werk aan. Naast vrijwilligerswerk hebben ze dan dus bijvoorbeeld ook stages, taalreizen of au-pair reizen in hun aanbod. Het vrijwilligerswerk dat aangeboden wordt, verschilt per jaar en per seizoen. Sommige projecten zullen altijd blijven voorkomen, andere worden eenmalig aangeboden of alleen wanneer de buitenlandse organisatie voldoende plek heeft.

Activity International (www.activityinternational.nl)

Activity International is een organisatie die is gevestigd in Enschede. Activity International biedt vrijwilligerswerk aan op sociale projecten, en natuur- en dierenprojecten. Sociaal vrijwilligerswerk hebben zij onder andere in Afrika, Azië en Zuid- en Midden-Amerika. In deze werelddelen zijn ook hun Wildlife-projecten te vinden. Er zijn bijvoorbeeld projecten met wilde dieren in (Zuid-)Afrika, met schildpadden en jaguars in Costa Rica, met olifanten in Thailand, of met de bescherming van verschillende diersoorten in Indonesië. Projecten met betrekking tot natuurbehoud worden bijvoorbeeld aangeboden in Australië en Nieuw-Zeeland, en soms ook in Noord-Amerika en Canada.

Naast het vrijwilligerswerk biedt Activity International ook hulp bij het vinden van werk als au pair in het buitenland, bij backpackreizen, en bij studeren of het volgen van taallessen in het buitenland.

SIW Internationale Vrijwilligersprojecten (www.siw.nl)

SIW is een organisatie voor vrijwilligerswerk die gevestigd is in Utrecht. Zij bieden naast vrijwilligerswerk in Europa ook vrijwilligerswerk aan in Azië, Afrika en Zuid- en Midden-Amerika. Via deze organisatie kun je met een groep vrijwilligerswerk doen, maar ze bieden ook projecten op maat aan, en zelfs het EVS: European Voluntary Service, een onderdeel van het Erasmus+ programma van de EU. In dit laatste geval wordt een groot deel van de reiskosten vergoed!

In Europa bestaat het vrijwilligerswerk met name uit natuur- en restauratieprojecten. Ook bestaan er werkzaamheden met betrekking tot kinderen (Albanië), festivals (bijv. Italië), kunst (België) of archeologie (Servië). De projecten in Azië bestaan naast de bescherming van natuur (in India, Cambodja) ook veel uit sociale projecten. Het helpen, begeleiden en onderwijzen van kinderen kan bijvoorbeeld in Indonesië, India, Nepal en Cambodja. Ook in Afrika bestaan de projecten met name uit onderwijs en natuur- en restauratiewerkzaamheden. Onder andere Kenia, Tanzania en Uganda worden aangeboden. In Zuid- en Midden-Amerika bestaan sociale en natuurprojecten in onder andere Mexico en Ecuador.

Projects Abroad (www.projects-abroad.nl)

Projects Abroad is gevestigd in Dordrecht en biedt vrijwilligerswerk aan op veel verschillende terreinen. Naast sociaal werk, dierverzorging en milieubehoud, bieden zij ook projecten aan met betrekking tot internationale ontwikkeling, journalistiek, landbouw, archeologie en culturele vorming. Dit zijn projecten die bij andere organisaties minder voorkomen. De projecten van Projects Abroad vinden plaats in Zuidoost-Azië, Afrika en Midden- en Zuid-Amerika.

Naast vrijwilligerswerk voor individuele personen, biedt Projects Abroad ook projecten aan voor gezinnen, voor professionals en voor hele bedrijven. Tegenwoordig zijn veel bedrijven immers geïnteresseerd in maatschappelijk verantwoord ondernemen, dus veel van dit soort projecten zijn gericht op duurzaamheid en uitwisseling van kennis en cultuur.

Travel Active (www.travelactive.nl)

Travel Active is een van Nederlands grootste uitwisselingsorganisaties in het vrijwilligerswerk. De organisatie is gevestigd in Venray. Travel Active biedt reizen aan op meerdere gebieden en in meer dan 30 landen. Wat betreft vrijwilligerswerk in het buitenland hebben zij projecten in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Werken met kinderen en werken met dieren zijn de meest voorkomende projecten.

Vrijwillig wereldwijd (www.vrijwilligwereldwijd.nl)

Vrijwillig Wereldwijd ondersteunt projecten in meer dan 10 landen. De projecten bevinden zich in Zuidoost-Azië, Afrika, en in Noord-, Zuid- en Midden-Amerika. Vrijwillig Wereldwijd biedt naast projecten met dieren en projecten met kinderen ook werk met gehandicapten aan, en ook een aantal medische projecten voor vrijwilligers. Opvallende projecten zijn verder het hondenproject op Bali, het Wildlife-project in Florida en het project Dierentherapie voor kinderen met een beperking in Ecuador.

Bron